Vårt sociala ansvar

Vi har ett stort socialt ansvar som vi idag hanterar med bravur och stolthet. För oss är det självklarheter. Givetvis skall alla trivas och ha en bra arbetsplats. Vi använder certifierade och godkända leverantörer.

Vi strävar hela tiden efter att skapa en tryggare arbetsmiljö med fokus på individen och vår miljö. Genom att stödja våra samarbetspartners som har vilja och förmåga att göra skillnad känner vi att vi har nått en bit på väg. På lång sikt bidrar vi också till ett säkrare och tryggare samhälle och en mindre inverkan på vår miljö.

Miljöhänsyn
Eurogloves miljöhänsyn är i enlighet med gällande nationell lagstiftning och REACH som ingår i  EU-lagstiftningen  samt även frivilliga system. Våra krav återspeglar en medvetenhet om hur kemikalier påverkar människors hälsa, miljön och ständigt ökande kvalitetskrav för konsumenterna.

Miljöpolicy
Vår miljöpolicy skall vara vägledande i vår strävan att producera moderiktiga accessoarer till förmånliga priser. Vi skall stegvis minska påverkan på den yttre miljön både i den egna verksamheten samt vägleda våra leverantörer till en långsiktig hållbar utveckling. Eurogloves miljöpolicy skall vara väl känd av samtliga medarbetare och finnas tillgänglig för alla intressenter. Alla anställda skall medverka till att denna policy efterlevs.