Vårt kontor i Kina

Vår fysiska närvaro i Kina är en av våra största konkurrensfördelar. Vår personal är väl insatta om hur vi vill ha det här i Europa/Norden och vad som krävs för att lyckas.

Vårt kontor i Shanghai har till uppgift att säkerställa våra leveranser genom bl.a. inköp av material och etiketter, tester, inspektioner och leveransbevakning samt hålla sig uppdaterade på den lokala marknaden för att ha de bästa förutsättningarna.

Personal

Hu Ke Jian
General Manager
Sally Yu